Komisi 1

Aspirasi dan Advokasi

Merupakan komisi yang menampung dan menyampaikan aspirasi anggota HIFI FMIPA Unpad

Anggota Komisi

  • Alena Shania Anjani (140310210024) –  Ketua Komisi
  • Fahmi Mohamad Ramdan (140310200022) – Anggota
  • Deviena Hanna Muthmainnah (140310220051) – Anggota