Biro Pengembangan Internal Organisasi

Merupakan biro yang bertanggung jawab dalam segala aspek yang dapat mempertahankan dan meningkatkan semangat serta kualitas kerja dari setiap pengurus BP HIFI agar terwujudnya keberjalanan BP HIFI yang harmonis dan memenuhi nilai KASEP (komunikatif, asik, suportif, empati, dan profesional)

Anggota Biro

  • Nayla Quinta Djamal (140310190049) –  Kepala Biro
  • Hafidhea Luthfiana Fithri (140310190068) – Staff
  • Mochamad Arya El Rumy (140310190058) – Staff
  • Shaula Aurrora (140310200028) – Staff
  • Aufa Haritsah Sihite (140310200048) – Staff

Program Kerja

Konsolidasi I

Penyolidan BP kabinet Gemini sehingga saling mengenal satu sama lain serta merasa nyaman di kabinet dan memberikan modal dasar bagi BP kabinet Gemini untuk menjalankan kepengurusan

Pasangan Staff

BP dapat lebih mengenal staff dari departemen/biro lain secara personal

Konsolidasi 2

BP Gemini merasa bangga terhadap kepengurusan satu periode ke belakang

OA dan Games

Bentuk penjagaan kepada BP agar merasakan iklim kekeluargaan di internal kabinet Gemini sehingga lebih senang menjalankan kepengurusan

Sharing Kepengurusan

BP mendapatkan sharing seputar evaluasi, saran, dan hal lainnya dari kepengurusan sebelumnya

Upgrading

Meningkatkan kemampuan BP Kabinet Gemini serta Kepanitiaan yang dinaunginya dalam berbagai bidang keorganisasian

Raport Organisasi

Memberikan penilaian hasil laporan kerja BP selama keberjalanan kepengurusan